Konferencier och föreläsare

Anlita Maria som konferencier eller föreläsare inför din företagskonferens, utbildning eller ditt evenemang.

Är det viktigt att få med sig publiken? Har du något som ska förmedlas? Tycker du det är viktigt att dina kunder, publik och medarbetare är nöjda?

Med en känsla för vad som ska förmedlas, får hon publiken att lyssna. Maria har under flera år föreläst och anlitats som konferencier på en rad olika tillställningar. När kvalité och känsla är lika viktigt som budskapet som ska förmedlas gör hon sig som bäst. Med ett stort samhällsengagemang levererar hon föreläsningar, budskap, projekt och kunskap som gör att människor lyssnar och uppmärksammar.

Maria antar endast uppdrag som berör, förändrar och uppmärksammar inom hennes egna kunskapsområden.

  • Jämställdhet
  • Medberoende
  • Våld mot kvinnor
  • Värdegrundsarbete
  • Förebyggande arbete
  • Att bryta normer och våga gå utanför boxen genom att tro på dig själv

Skicka din förfrågan till: maria@anderssonmaria.