Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor – Ett av samhällets största problem

Vi vet att kvinnor och flickor utsätts för våld, sexuella övergrepp och trakasserier. 1 av 3 kvinnor utsätts under sin livstid. Det innebär att var tredje flicka i varje skolklass och var tredje kvinna på varje arbetsplats utsätts, ofta utan att omgivningen vet om det. Frågan är hur vi kan stoppa utvecklingen och förebygga för ett samhälle fritt från våld, diskriminering, trakasserier och maktmissbruk.

Med egna erfarenheter, statistik och berättelser från hundratals kvinnor som lever i utsatthet i landet, så förmedlar hon kunskap, lösningar och hur vi ska uppnå förändring genom att behandla varandra med respekt. Det är av största vikt att unga får lära sig mer om hur allvarligt problemet är, samt en förståelse för hur vi själva är en del i förändringen. Maria berättar även om sin resa från utsatt till att ta kontrollen över sin utsatthet, och slå tillbaka på samhället genom att lyckas hjälpa andra.

Hösten 2019 genomfördes en roadshow i ämnet tillsammans med Brottsofferjouren som fick en stor spridning, där framför allt många unga förstod vikten av hur viktigt det är med respekt och hur vi behandlar varann.

 

Hur kan du ta ställning? 

Boka föreläsningen och var med i arbetet att bygga framtidens trygga samhälle!

 

 

 Kontakta oss för offert redan idag: