Ta ställning med goda värdegrunder

Våld mot kvinnor och flickor – Ett resultat av brist på goda värdegrunder

 

Vi vet att kvinnor och flickor utsätts för våld, sexuella övergrepp och trakasserier. 1 av 3 kvinnor utsätts under sin livstid. Det innebär att var tredje flicka i varje skolklass och var tredje kvinna på varje arbetsplats utsätts, ofta utan att omgivningen vet om det.

Frågan är hur vi kan stoppa utvecklingen och förebygga för ett samhälle utan våld, diskriminering och maktmissbruk.

Maria Andersson har länge arbetat för kvinnors och barns rättigheter. Hon är författare och föreläsare och använder sina egna erfarenheter för att göra skillnad och påverka samhället till det bättre.

Den 17 maj 2018 vann hon priset, Årets Samhällsutvecklare 2018, för sitt arbete för ett tryggare samhälle och en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Maria har föreläst om ämnet barn i riskzon och våld mot kvinnor för bl.a Svenska Narkotika Polis Föreningen där hon 2017 fick det högsta betyget på sin föreläsning under deras 30 åriga existens, Företag, Almedalen, UN Women nationell kommitté Sverige, i Sveriges Riksdag för att påverka politiskt, skolor, organisationer och anstalter.

Tillsammans med NBV studieförbund har hon utvecklat fyra studieplaner som berör ämnet för att alla ska kunna folkbilda sig i ämnet medberoende och våld mot kvinnor och flickor.

Maria grundade Orange Day MC Charityride. Den första MC kortegen gick av stapeln under Orange Day den 25 maj 2018 och kördes till förmån för UN Women nationell kommitté Sverige. Kortegen fick sådan spridning och uppmärksamhet att den 2019 kommer att genomföras i ett antal länder och kan då skapa en av världens största manifestationer mot våld mot kvinnor och flickor.

Hon färgade Vita Hästen hockey och Vargarna Speedway i Orange där idrotten tog ställning mot våld mot kvinnor och flickor.

Under åren har Maria utvecklat ett antal varumärken och projekt för att uppmärksamma samhällets brister och skapa jämställdhet där alla oavsett kön har lika värde och samma rättigheter till ett tryggt samhälle.

Hur kan du och ditt företag ta ställning?

Boka föreläsningen, för dialogen tillsammans med dina kollegor, tillsammans skapar vi verktygen hur du och ditt företag kan agera och göra skillnad!

 

 

 Kontakta oss idag: