OrangeDay MC

 

OrangeDay MC – kortege

Var tredje kvinna i världen har någon gång i sitt liv utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld.
Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara.

Den 25 maj 2018 gick den första ”OrangeDay MC-kortege” av stapeln

en manifestation mot våldet mot kvinnor och flickor

Manifestationen var till förmån för UN Women nationell kommitté Sverige och i samarbete med Upplev Norrköping . Intäkterna skänktes till UN Trust Fund. UN Women är FN:s jämställdhetsenhet och den svenska nationella kommittén är en av 16 kommittéer i världen som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

 

Läs mer på: ORANGEDAYMC.COM

Kontakt: norrköping@unwomen.se