Om

Jag är författare, föreläsare, konceptutvecklare och entreprenör.

Under åren har jag utvecklat ett antal koncept för att göra skillnad. Orange Day MC och Orange Match är några av de framgångsrika projekt som bidragit till att uppmärksamma och belysa problemen kring våld mot kvinnor och barn.

I mitt författarskap får jag möjligheten att både underhålla, skapa spänning och bidra till att lyfta samhällsproblem. Läs mer om mina böcker under Författarskap.

Sedan 2014 har jag föreläst över hela landet. Jag använder mina egna erfarenheter för att förmedla. Något som ofta handlar om och berör medberoende barn, våld mot kvinnor och hur vi bör behandla varann för att skapa förändring.

Jag har skapat event under många år. Bl.a har jag arbetat med Victoriadagen, gal till förmån för Unicef, evenemang för UN Women Sverige, och det egna Orange Day MC. Från 2023 arbetar jag som eventkoordinator på Jula hotell.

Under åren har jag utvecklat ett antal varumärken och projekt för att uppmärksamma samhällets brister och skapa jämställdhet där alla, oavsett kön har lika värde och samma rättigheter till ett tryggt samhälle.