Kategorier
Debatt och åsikter

24 Mars, en dag att fira?

24 Mars, en dag att fira?

Idag är det Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt för offrens värdighet. Firar man det, eller sörjer man för att de inte efterföljs? Jag vet inte. Efter de senaste diskussionerna i media kring Margot Wallströms uttalande om Saudi så råder det tydligen delade meningar om detta. Diskussionerna är många kring om det är rätt att kritisera deras medeltida lagar eller om handeln som bland annat består av vapenexport är viktigast.

2007 när jag granskade organisationer och svenskt bistånd, så visade det sig att pengar vi ger till andra länder, till viss del kommer tillbaka i den svenska systemet på grund av vår vapenexport. Något som vissa inte tycker att vi kan jämföra med varandra. Det handlar om ekonomin och vilka länder som får pengar, vad pengarna går till, samt vilka länder som köper vapen!

Om jag fattat detta rätt när det handlar om de medeltida lagarna i Saudi (som Margot uttryckte det), så handlar det om att man går efter sharialagarna, de lagar som Saudiarabiens rättsystem vilar på. Sharialagarna och straffen man utmäter är guds lag och står i koranen. Är det religion som ligger bakom de hårda straffen mot människan och kränkningen mot kvinnor? Eller är det något som makthavare vilar på som trygghet för sitt sadistiska behov av makt?

Just religion kan debatteras i oändlighet… Men ett är säkert, många är de krig, våldsamheter och brutna lagar mot mänskliga rättigheterna som vilar på religion. T.e.x IS är kända för sin extrema tolkning av sharialagarna och konsekvenserna för dem som inte delar deras tro för militära attacker på civila, avrättningar av män och bortrövanden av kvinnor. FN:s barnrättskommité har fördömt deras systematiska torterande och dödande av barn, vilket i  mina öron inte är konstigt.

I min värld så är en gudstro förenad med kärlek, empati och att bry sig om sina medmänniskor. Jag kan inte säga att jag tror på en gud, men jag tror på något. En makt, universum, karma, en tro att vänlighet och omtanke kan lösa många problem. Sedan kan jag känna mig lugn i kyrkan, som att det är en fristad och önskar ibland att jag hade en starkare tro. Men när jag läser och hör de senaste debatterna vad religion kan göra, så blir jag fundersam. Om man nu har en gud man tillämpar, och om han nu har funnits/finns, så är jag fullständigt övertygad om att hanns vilja inte är att vi ska döda, våldta, terrorisera och straffa oskyldiga människor. Jag kritiserar inte någon religion, jag kritiserar tolkningen av den heliga skriften, oavsett vilken, där människor med stark kraft och tro tolkar den på sitt sätt för att kunna tillämpa makt och med en medeltida lag kunna straffa oskyldiga människor.

Mänskliga rättigheter uppkom inte ur tomma intet, det finns en grund för det. Och om inte religion står bakom människors rätt och lika värde, då är vi illa ute. För just religion är uppenbarligen starkare än politik som egentligen ska styra världen…

10551083_607403582691373_6382371599161529514_n

Hur vi nu ska lösa Margot Wallströms uttalande om medeltida lagar och Saudis tolkning av koranen som går emot de mänskliga rättigheterna? Det kanske vi inte ens vet än. För frågan är följande: OM de förlåter hennes uttalande och OM vi hittar tillbaka till den affärsrelation vi haft och som uppenbarligen är viktig för Sverige, vad offrar vi då?  Vårt ställningstagande för FNs deklaration om mänskliga rättigheter som antogs redan 1948. Ska vi häva 67 år av det vi anser är viktigt för varje individ och som många länder till viss del vill lagstadga? Men OM de förlåter, ja då vi riskerar inte vårt handelsavtal, vi riskerar inte arbetslöshet för dem som bland annat arbetar inom vapenindustrin, men till vilket pris. Nu har Margot gjort sitt uttalande (som kanske hade kunnat göras annorlunda), men det är gjort och då får vi stå bakom det, oavsett vilken politisk uppfattning vi har?

Jag kan inte hjälpa detta, men jag är ju en Fantasy-nörd och älskar mina filmhjältar! Filmen Ironman, (Tony Stark) som ledde Stark Industries, där man till verkade vapen till hela världen. Ända tills den dagen han såg med egna ögon vad hans vapen och hans vapenexport gjorde mot människor. Han vände detta och använde sin kunskap till att hjälpa istället och rädda människor som utsatts för hans egna vapen. Det kanske är dags att skicka ner beslutsfattare till de krigsdrabbade områdena där svenska vapen används. Sen kan vi diskutera hur vi ska hantera våra vapenköpares rätt till att döda oskyldiga människor. Kan vi göra som Tony Stark och vända vår vapenindustri till att hjälpa istället? Nej, jag tror tyvärr inte det. Vapenhandeln har alldeles för stor makt i världen och Sverige skulle utplånas på ett ögonblick! Vi har en knivig situation framför oss. Och jag är tacksam att jag inte sitter i politikernas och beslutsfattarnas stol. Men jag önskar dem lycka till, av hela mitt hjärta…

Så, är 24 Mars en dag att fira? Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt för offrens värdighet. Ja, det får nog vara upp till var och en, men jag tänder i alla fall ett ljus dagen till ära.

Den dagen du hittar ditt budskap i filmer, så kan du plötsligt se film med nya ögon. IRONMAN har rätt!

world-childrens-day-520275_640

Källa: Wikipedia: De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter. Endast de rättigheter som skyddas i den primära folkrätten kan dock upprätthållas i juridisk mening, oavsett viss stats anslutning till berörda internationella överenskommelser.