Kategorier
Uncategorized

Val 2018 – en samhällsfråga

Val 2018 – en samhällsfråga där brott och invandring ofta står överst på listan.

Under 2017 anmäldes knappt 22 000 sexualbrott, varav 7 370 rubricerades som våldtäkt vilket resulterade i 171 fällande domar. Det talar sitt tydliga språk om hur viktig frågan är för politiker, eller inte. Våldtäkterna har ökat, likaså brott mot människor. Sjuksköterskor, socialarbetare och poliser slutar pga dåliga arbetsvillkor, utmattningssyndrom, för dåliga löner osv. Dem som vi behöver mest för ett tryggt samhälle. När jag pratat med polisen om detta problem så berättar de skräckscenarier där åklagare har som uppgift att lägga ner fall som berör våld och övergrepp mot kvinnor och flickor. Det finns säkert dem som opponerar sig mot detta, men det finns också de poliser som slutat sitt arbete pga att de inte kan stå bakom detta. Precis som FK hade som uppgift uppifrån att spara pengar och utförsäkra sjuka, så ska man lägga ner fall som berör mäns våld mot kvinnor.

Det finns dem som inte håller med. Nej, brottsligheten har inte ökat. Våldtäkterna har sjunkit. Vi har inga problem i Sverige. Trots att till och med utländska medier rapporterar om Sverige, landet där kriminaliteten ökar och brott lönar sig. Men då kanske det är dags att vakna! Antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 procent under 2017. Även anmälningar om våldtäkt mot barn i 15-17-årsåldern ökade med 17 procent under 2017  jämfört med 2016. Fö under 2017 anmäldes cirka 1 510 000 brott till polis, tull eller åklagare. Det är 4 710 fler brott än 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008-2017) har antalet anmälda brott ökat med cirka 137 000 brott (+10 %). Anmälda brott under första halvåret 2018 anmäldes totalt 752 000 brott, vilket är 3 procent fler brott än under motsvarande period föregående år. Sen kan man diskutera om folk är mer anmälningsbenägna eller ej, men detta är fakta.  Källa: https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper.html

Jag frågar mig ofta varför? Varför prioriteras inte brott mot människor? Det borde vara en mänsklig rättighet att få leva i frihet och trygghet. Nu i valtider så får vi åter höra vad de olika partierna vill åstadkomma för vårt samhälle och där vissa frågor prioriteras mer än andra, beroende på vilket håll vindarna blåser. Just nu verkar politiker dra nytta av invandrarpolitiken till max, där rasistkorten slängs hej vilt och där många hävdar att allt är invandrarnas fel, eller inte alls deras fel. Två läger där politiker ofta vänder kappan efter vinden och vad man tror att folk vill höra. Ena dagen tror man att folket vill att vi stöttar alla, tar in alla flyktingar och därmed verkar vara ett parti som tar ställning för mänskliga rättigheter. När det sedan visar sig att SD får ett ännu större stöd, så försöker man rätta till detta med vallöften som hårdare straff, utvisning vid brott och liknande. Sverige har delats upp i två läger som kommer att vara avgörande i valet 2018. Mellanmjölken däremellan existerar inte längre, jag och min röst finns inte. Lägren består av dem som vill att vi ska hjälpa alla oavsett vad, och dem som vill stänga gränserna till Sverige, åtminstone i betraktarens ögon. Jag ser många som får rasistkortet slängt i ansiktet, vilket är sorgligt och är en del i den rådande uppdelningen av människor. Detta rasistkort kan användas då man exempelvis tycker att de som kommit hit som flyktingar och begår ett brott, ex en våldtäkt, ska utvisas med omgående verkan, och jag håller med, trots att jag inte är rasist, inte röstar på SD och trots att jag tycker vi ska hjälpa alla på flykt. Ge mig en anledning till att vi ska lägga våra skattepengar på fängelsestraff och ta kostnader för andra länders misstag, när de pengarna kan gå till fattiga pensionärer, sjukvård och skola i Sverige, oavsett var du kommer ifrån. Rasistkortet kan också utdelas av enklare anledning, ex om någon delat en artikel på sociala medier, tex bilbränderna. TROTS att man inte skrivit vilka som gjort det, utan bara är frustrerad över ATT det sker. Det har gått till en känslig överdrift, när de flesta inte vågar dela en artikel om det varit invandrare med. Är det mindre illa då, eller är det av rädsla för att få det berömda kortet i ansiktet? De flesta som får kortet slängt på sig dömer brotten och inte färgen på dem som begår dem…

Mycket inför valet förknippas med rasism och invandring, åtminstone vill många vända det dit, (från två håll)?! Jag kommer inte rösta på SD. Jag står för jämställdhet, mänskliga rättigheter och kvinnors lika rätt. Jag tycker att Sverige ska hjälpa människor som flyr krig och svält och att ALLA som flyr ska få den hjälp de behöver oavsett om de flyr eller bor i flyktingläger. Det är en mänsklig rättighet! MEN, jag tycker att EU ska hjälpa till att kvotera invandringen till samtliga länder. Det kan inte bara vara Sverige och Tyskland som hjälper, vi har inte längre råd. Ett fakta många blundar för. Jag tycker också att de som kommer hit och begår ett brott ska utvisas. LIKAVÄL som jag tycker att svenskar som begår brott i utlandet ska utvisas hit och avtjäna sitt straff här. De är vårt ansvar! Det gör inte mig till rasist, det gör mig till humanist. När det kommer till nyanlända och brott, så är det inte alltid flyktingarnas fel även om de begått ett brott, det är ofta politikernas fel. När du kommer från ett land där våldtäkter inte är olagligt (hur mycket vi än ogillar och är emot vissa kulturer och deras brist på lagar om mänskliga rättigheter) och du inte får informationen när du kommer, så vet du heller inte vad som är rätt och fel i Sverige! Det är samhällets skyldighet att via tolk tala om vad som gäller och att om du begår ett brott mot våra lagar så får du heller inte stanna kvar. Det gör oss inte till rasister! Det hjälper istället de nyanlända att förstå, och på så sätt kan de anpassa sig lättare och få den hjälp de behöver. Då vet de att för att få hjälp så ska jag inte ex våldta kvinnor och flickor. Länge har man vägrat eller inte vågat gå ut med uppgifter hur fördelningen ser ut när det gäller våldtäkter och sexuella övergrepp mellan svenskar och invandrare, troligtvis för rädsla att rasism ska öka. Idag fick vi resultatet från UG att 490 av 843 gärningsmän år 2012-2017 som dömts har varit födda utomlands. Vid överfallsvåldtäkter är det 110 av 129 dömda gärningsmän de senaste fem åren som är födda i ett annat land, vilket är 85%. 40% av dem har varit här mindre än ett år. Tänk om dessa domar skulle minska om vi vågade utbildade nyanlända om svensk lag och vad konsekvensen blir om du inte följer dem när de anländer? Det gör oss inte till rasister, det gör oss till humanister! Vi kan rädda några från livslånga trauman, och vi hjälper de nyanlända att förstå hur vårt samhälle fungerar samt ge dem en chans att anpassa sig. Vi kanske kan eliminera en del av rasism om samhället tar sitt ansvar för de nyanlända. Vem som begått de övriga ca 6500 rubricerade våldtäkterna per år, vet vi däremot inte. Men det skulle vara bra att ta reda på detta så insatser kan sättas in där det behövs. Om vi inte utreder det kommer rasister fortsätta hävda att det oftast begås av invandrare. Samtidigt kommer det andra lägret fortsätta hävda att vi inte vet fakta så ingen kan skylla det på invandrare. Om vi däremot vet, så kan samhället lägga resurserna där det behövs, oavsett var det är.

De här båda lägren hotar vår välfärd, trygghet och det samhällssociala ansvar som vi alla bär på och är skyldiga till. Vi måste sluta dra rasistkortet så fort någon sätter ner foten, samtidigt så måste den riktiga rasism utplånas!!! Politiker måste ta sitt ansvar. Det är dem som KAN förändra detta, få slut på rasism och hjälpa de nyanlända in i samhället!  Våldtäkter över lag oavsett vem som begått dem måste också ge ett högre straff! Dubbla straffen och prioritera brotten så fler än 171 fälls för våldtäkt av nästan 7000 rubricerade våldtäkter… Det är också dags att vi förebygger mot våld och övergrepp, genom att ge våra barn goda värdegrunder. Där utanförskap och mobbing utplånas, och där flickor och pojkar är lika värda. (Lite svårt att jobba på under ett val, när politiker och deras anhängare offentligt mobbar och hänger ut varandra, dvs vuxna människor som ska vara förebilder för barnen).

Jag dömer aldrig en människa, jag dömer brottet de begår. Oavsett vem du är, så är du en samhällsmedborgare som ska ta ditt ansvar och följa de lagar som upprättats för att vi tillsammans ska kunna leva i ett tryggt samhälle, oavsett var. Den ska alla vara beredda att skriva under på. Följer jag inte lagen, så berövas jag på min frihet. Följer jag den inte dit jag reser, så förbrukar jag rätten att vara där!

Den 9 september är det val. Jag röstar på ett samhälle där alla människor är lika värda, har samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Dock så är det samhället förknippat med lagar och ett ansvar som alla är skyldiga att följa och bidra till för att vara en del i och bygga det samhälle man valt att leva i…

Rätt eller fel?