Kategorier
Uncategorized

Mänskliga rättigheter = kvinnors rättigheter

En av de kvinnor jag följer och som finns med i min kommande bok återkom i morse…

Den ”senaste” anmälan gjordes i våras där kvinnans ex-man sagt till de gemensamma barnen att han ska döda deras mamma. Det tog fyra månader innan det tillsattes en utredare. Mannen har dessutom misshandlat och kränkt barnen. Enligt utredningen så säger man att misshandeln mot barnen mest troligt har hänt. Däremot kan man inte använda sig av dödshotet mot mamman. Barnen kan ha påverkats…och bevismaterial håller inte för en rättsprocess. Man ska då veta att kvinnan under många år misshandlades, kränktes och våldtogs innan hon lämnade honom, vilket också finns dokumenterat. Idag är hans fokus att skada henne genom deras gemensamma barn.

Kvinnan berättar: – Jag har tappat förtroende för polisen, de gör så gott de kan, men de stångar sig blodiga mot åklagare och beslutsfattare. Jag har tappat förtroende för socialtjänsten då de aldrig har hjälpt för barnens bästa. Det finns få som har ryggrad i systemet och de som har det slutar.

I många år efter separationen har hon levt med dödshot, förföljelse, kränkningar, förtal och hot och våld mot barnen. När jag frågar hur hon mår och hur hon orkar så svarar hon att hon orkar av en enda anledning. Hon vill inte att barnen ska växa upp med den man som förstört hennes och barnens liv…

Jag återgår till det jag pratat om de senaste veckorna. Regeringen avsätter 250 miljoner kronor per år fram till 2020 för arbetet kring våld mot kvinnor, där den faktiska kostnaden är 13 miljarder per år!! Sen frågar vi oss varför fallen läggs på hög, avskrivs pga bristande bevis och nedprioriteras.
”Det finns inga pengar” till denna form av brott.

Deklarationen för avskaffandet av våld mot kvinnor antogs 1993. I deklarationen ges uttryck för det brådskande behovet av att mänskliga rättigheter såsom jämlikhet, säkerhet, frihet och integritet måste tillämpas för kvinnor. Resolutionen ses som ett komplement och förstärkning av kvinnokonventionen från 1979 som fastslår FN:s förpliktelser i att skydda och upprätthålla de mänskliga rättigheterna. En konvention som sverige var en av de första att skriva under 1980.

Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i sverige. Som jag ser det så begås brott mot de mänskliga rättigheterna när våld mot kvinnor nedprioriteras och barns rätt inte tillgodoses.

Var det någon som sa att vi är ett jämställd land? Var det någon politiker som innan valet sa sa att vi är ett tryggt och säkert land? Har någon talat om för de politikerna att sverige har flest våldtäkter i Europa beräknat på invånare?

Fråga mig aldrig varför jag och andra med mig sliter för detta utan att ens sitta på en beslutsfattande position. Fråga istället vad du kan hjälpa till med!