OrangeDay MC

 

OrangeDay MC – kortege

Var tredje kvinna i världen har någon gång i sitt liv utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld.
Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara.

Den 25 maj 2018 gick den första ”OrangeDay MC-kortege” av stapeln. 

Kortegen går från Helsingborg, Borlänge och Stockholm, och landar i Norrköping.

en manifestation för ett samhälle fritt från våld mot kvinnor och flickor

Manifestationen är till förmån för UN Women Sverige.  UN Women är FN:s jämställdhetsenhet och den svenska nationella kommittén är en av 16 kommittéer i världen som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

 

Läs mer på: ORANGEDAYMC.COM

Kontakt: info@orangedaymc.com