Kategorier
Debatt och åsikter Jobb

PRESSMEDDELANDE

Håkan Hemlin släppte nyligen sin självbiografi Förlist, där han berättar sin livshistoria om sitt artisteri, vägen dit, drogerna och hur han tog sig ur. I juli släppte även Maria Andersson sin självbiografi Mitt liv, mitt beslut, som berättar om hennes liv, kamp med hot och vägen till att uppnå sina drömmar.

Håkan Hemlin föreläser idag om sitt liv, där han berättar om problematiken han stött på som liten, livet som missbrukare och hur det mesta klarnade då han tog sig ifrån missbruket och som vuxen fick diagnosen ADHD.

Maria Andersson som länge arbetat för barn och ungas rättigheter kommer tillsammans med Anna Jansson att starta upp Liv & Lust som är ett koncept för att förebygga när det kommer till missbruk, droger och unga.

Projektet bedrivs mot och tillsammans med kommuner och myndigheter. Frågor som missbruk, behandlingshem, psykiatrisk vård, förebyggande av utanförskap hos unga och ADHD utredningar hamnar ofta efter på grund av olika budgetsystemen samt brist på kommunikation mellan de olika instanserna.

  • Jag fick inte hjälp, trots att jag bad om den, säger Håkan, som efter 30 år av missbruk på många sätt försökte få hjälp av sociala myndigheter. Då han träffade sin flickvän Anna Jansson så valde han att ta saken i egna händer.
  • Min gudson har missbrukat i över 10 år, säger Maria. Jag har varit med i föräldrarnas kamp och följt deras dagliga liv som kantats av oro och kampen med myndigheter för att få hjälp. Vi måste hjälpa de unga in i föreningslivet där kulturen och sporten kan vara nyckeln.

För första gången någonsin skapar författare själva mervärden genom sin litteratur och sin offentliga personlighet för något de brinner för och personligen engagerar sig i. Håkan Hemlin och Maria Andersson släpper ett gemensamt bokpaket där företag, kommun och myndigheter har möjlighet att köpa båda böckerna i ett och samma paket.

100 kronor per bokpaket går oavkortat till förmån för projektet som förebygger att drogerna sprider sig bland våra unga.

Att Norrköping blir den stad som projektet startar i har sin förklaring. Maria Andersson är född och uppvuxen i staden och Norrköping är dessutom en av de städerna med störst drogproblematik i landet.

  • Vi går själva in och finansierar Liv & Lust, vilket resulterar i mindre kostnader för kommun samt snabbare start av projektet. Vid köp av bokpaketen visar företag och myndigheter sin vilja, sitt sociala företagande och en önskan om att satsa på våra ungdomar och ett friskare samhälle, säger Maria Andersson.
  • -Vi kan ju inte vänta på myndigheterna, säger Håkan Hemlin. Hur många unga kan stupa under innan de har fattat beslut?

Anna Jansson och Maria Andersson har även fört diskussion med kriminalvården och Svenska kyrkan.

– Vi inom kriminalvården ser bristerna och förstår vikten av det fortsatta arbetet för och med individen efter att de slussats ut i samhället igen.

Jag ser fram emot detta arbete och dess positiva resultat, säger Mohamed Gulied,
Kriminalvårdschef på Mariefreds Anstalten, en av dem som redan beställt bokpaket.

-Vi inom svenska kyrkan arbetar dagligen med ungdomar och människor i utanförskap. Det är viktigt att vi ser de här individerna och att det sker en förändring, säger Hans Bratt Hernberg, Präst i svenska kyrkan som även varit med och byggt upp Klara kyrkas diakoni i Stockholm.

Maria Andersson har länge fört diskussion med Norrköpings kommun om förändring och vikten av att hitta vägar för unga via kulturen.

-Vi är en kommun i utveckling där musiken och idrotten är stark. Vi vill med alla krafter jobba mot drogspridning och satsa på våra unga. Vi kommer aldrig att klara detta själva utan behöver hjälp av eldsjälar, vårt aktiva föreningsliv och initiativ som liv & lust. Vi från Norrköpings kommun står bakom och stöttar detta initiativ, säger Lars Stjernkvist, Styrelseordförande i Norrköpings kommun.

Presskontakt: Anna Jansson: 0765262121

http://livlust.wordpress.com

https://www.facebook.com/pages/Liv-Lust/751948601514352?fref=ts

DSC_1335-2-2

Ska ni med eller??? Vi har en viktig resa framför oss!!