Kategorier
Debatt och åsikter Jobb

Kärlek, respekt, trygghet och goda värderingar!

Nu har vardagen landat på allvar för de flesta.

Efter en sommar med sol (mycket vind) och trevliga möten med vänner och familj så kan vi även konstatera att den som vanligt innehållit våld, övergrepp, våldtäkter, missbruk och droguppgörelser. Kriminaliteten blir enklare på sommaren och drogerna mer lättillgängliga.

Varje år tänker jag att nu är det viktigare än någonsin att arbeta förebyggande och arbeta mot droger, våld och kriminalitet. Det borde bli lättare för varje år, istället märker jag ingen större skillnad. Varför?

I höst planeras ett seminarium i Sveriges Riksdag där jag ska påpeka och påvisa effekten av att arbeta förebyggande för barn och unga i riskzon. Ett barn som hamnar i kriminalitet och missbruk kostar samhället ca 23 miljoner under hans/hennes livstid. Det vi glömmer och som inte kan värderas i pengar är alla dessa människoliv, krossade hjärtan, förstörda familjer, tårar, år av ångest och maktlöshet hos nära och anhöriga. Det är barnen som är nyckeln till vår framtid. Om de får kärlek, känner trygghet och får bra värderingar så kan vi minska problemet avsevärt.

Efter en sommar av flytt av både oss och dotter med familj så är det 100 % vardag. Arbetet går igång igen och förutom föreläsningar, skrivande och fortsatt arbete med min digitala plattform, så planeras ett stort nationellt event nästa år för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. Ett viktigt och nödvändigt arbete för att belysa ett stort problem.

Det jag kan uppleva som ett problem är att de ämnen jag arbetar med och fokuserar på är svåra att ta till sig och sprida. Det kan till och med vara svårt att få människor att dela ett inlägg som handlar om våld mot kvinnor och barn, jämställdhet eller missbruk och kriminalitet. För det är inte coolt att prata om våldtäkter och övergrepp, eller när unga hamnar i utanförskap. Men det är vi vuxna som kan förändra, upplysa, dela, visa vårt engagemang. Det är vi vuxna som måste tala om för våra barn att alla människor är lika värda oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning. Det är vi vuxna som måste se till att våra barn känner sig älskade och trygga och aldrig behöver söka tillhörighet eller kärlek i en destruktiv miljö. Allt handlar om att förändra ett beteende och det är vår uppgift att förmedla den till våra barn… Låt oss dela kärlek, visa respekt och skapa trygghet, eller som Astrid Lindgren en gång sa: – Ge barnen kärlek och ännu mer kärlek så kommer folkvettet av sig självt!

Önskar er världens bästa vecka, nu kör vi hösten 2017!